Stichting

De Vereniging voor Funderend onderwijs in Schoolgemeenschappen (VFS) is in 1994 opgericht en komt voort uit de middenschoolvereniging en het convent van middenscholen. De vereniging stelt zich tot doel onderwijsvernieuwingen in het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren door relevante partijen bijeen te brengen en ervaringen uit te wisselen. Naast uitwisseling van practische ervaringen vinden we het belangrijk dat docenten, schoolleiders en bestuurders ook op de hoogte worden gesteld van relevante (internationale) onderzoeksresultaten. In onze nieuwsbrief publiceren we over deze onderwerpen. De vereniging heeft de afgelopen jaren veel activiteiten ontwikkeld: organiseren van workshops, conferenties en deelname aan verschillende netwerken in het land. De vereniging neemt deel aan en ondersteunt structureel het netwerk SOVO, een samenwerkingsverband van de 'traditionele vernieuwingsscholen'. Daarnaast participeert de vereniging in het netwerk MINDER HANDEN VOOR DE KLAS. Vanuit dit netwerk willen wij de ontwikkeling van teamgericht onderwijs en het werken in leergebieden in scholen voor voortgezet onderwijs stimuleren.