Links

Onderstaande sites verwijzen naar sites waar u relevante informatie aan kunt treffen over onderwijsvernieuwingen en onderzoek, inclusief internationale sites. De internationale sites zijn van een korte toelichting voorzien. Vragen of aanvullingen met betrekking tot deze websites kun u sturen aan Rob Hof: robhof39@planet.nl 

 

Nederlandse sites

Internationale onderwijs websites 

In het kader van de voortdurende zoektocht naar verbetering van het onderwijs aan de eigen school, wordt getracht te leren van de ervaring van anderen. Dat begint in eigen land, maar ook over de grenzen zijn interessante ontwikkelingen gaande. Onderstaande websites zijn bedoeld om daarin een gids te zijn.

Denemarken Ministry of Education                                                 

www.eng.uvm.dk/

’The Danish Folkeskole is a comprehensive school covering both primary and lower secondary education, i.e. the first (grade 1 to 6) and second (grade 7-9/10) stage basic education or in other words it caters for the 7-16/17-year-olds. It comprises the Folkeskole, private elementary schools, continuation schools.’ 

Noorwegen Ministry of Education and Research                          

www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586

'Primary (7 years) and lower secondary education (3 years) is base don the principle of an equal and adapted education for all in an inclusive unified school. The municipalities fund primar and lower secondary education and have a great deal of freedom when it comes to organizing the education. Compulsory education in Norway lasts for ten years, and the children start school the year they are six years old.’ 

ILS at the University of Oslo                                     

www.uio.no/english/index.html

‘The Department of Teacher Education and School Development (ILS) is Norway's leading academic environment in the fields of Subject Didactics, Educational Leadership and school based research and development. The Department is also Norway’s leading teacher education institution, qualifying teachers for secondary schools. The Department of Teacher Education and School Development is in the forefront of school related research,’ 

Zweden The Swedish Ministry of Education and Research   

www.regeringen.se/sb/d/2063 

Skolverket                                                                 

www.skolverket.se/sk/d/190

‘Skolverket, the Swedish National Agency for Education, is the central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for preschool activities and child care for school children.
The Agency also has responsibility for coordinating national initiatives for pupils with disabilities, environmental issues and issues relating to pupils who have just arrived in Sweden.’
 

Lerarenopleiding Stockholm University                   

www.luk.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9222 

Schotland The Scottish Executive Department for Education:    www.scotland.gov.uk/Topics/Education/Schools 

Her Majesty’s Inspectorate of Education                  

www.hmie.gov.uk

De rol van de Schotse inspectie wijkt sterk af van die van haar Nederlandse kollega’s. De Schotten richten zich sterk op het leren van elkaars ervaringen en het aktief stimuleren van verbeteringen. De website is een geweldige bron van informatie. 

Learning and Teaching Scotland                             

www.ltscotland.org.uk

‘Learning and Teaching Scotland (LTS) provides advice, support, resources and staff development to the education community, creating a culture of innovation, ambition and excellence throughout Scottish education.’ 

GTCS, the Professional Regulatory Body for Teachers in Scotland

www.gtcs.org.uk

‘The General Teaching Council for Scotland is the professional regulatory body for teachers in Scotland. We maintain and enhance professional standards of Scotland's teachers and support new teachers.’ 

Engeland The Department for Children, Schools & Families   

www.dcsf.gov.uk/index.htm 

BBC Education                                                         

news.bbc.co.uk/1/hi/education/default.stm  

Uitgebreid nieuws over ontwikkelingen in het Britse onderwijs 

BBC Learning Schools                                              

www.bbc.co.uk/schools/

Deze website speelt verstrekt onderwijsinhoudelijke informatie.   

België  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                 

www.ond.vlaanderen.be

USA

www.ascd.org   Association for Supervision and Curriculum Development  De ASCD is een vereniging, verzorgt veel publicaties over onderwijsontwikkeling en biedt trainingen aan voor schoolmanagers en docenten.